Impressum


KOLOFON


Cmp Direct ApS

H.C. Ørsteds Vej 3

6000 Kolding

DanmarkTelefon: +4575102015

E-mail: salg@cmpdirect.dk


Hjemting: Kolding

Ledelse: Carsten Krogsgaard

Bestyrelsesformand: Anne-Mette Elbæk Mapouyat

Bestyrelsesmedlemmer: Carsten Krogsgaard, Thomas Larsen

CVR-nummer: DK 32099629EU-Kommissionens platform for online tvistbilæggelse: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
CMP Direct ApS er ikke forpligtet til at deltage i tvistbilæggelsesprocedurer ved et forbrugervoldgiftsnævn og deltager ikke i sådanne procedurer.

Cookies og privatlivspolitik

PERSONDATAPOLITIK OPLYSNINGER OM VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER MV.

VI ER DEN DATAANSVARLIGE – HVORDAN KONTAKTER DU OS?


CMP Direct ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.
Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

CMP Direct ApS, H.C. Ørsteds Vej 3, 6000 Kolding
CVR-nr.: 32099629
Kontaktperson: John Lauridsen Økonomi- og administrationschef
Telefon: 75 10 20 15
E-Mail: accounting@cmpdirect.dk
I persondatapolitikken kan du læse til hvilke formål, vi behandler personoplysninger, hvordan vi passer på de oplysninger, vi modtager, retsgrundlaget for behandling samt hvilke rettigheder, de personer oplysningerne vedrører har. Vi har opdelt vores behandlingsaktiviteter i områder efter formålet med behandlingen.
Emnerne er følgende:
Hvis du bruger vores hjemmeside
Hvis du ansøger om et job hos os
Hvis du som erhvervskunde handler hos os
HVIS DU BRUGER VORES HJEMMESIDE, INDSAMLER VI FØLGENDE PERSONOPLYSNINGER:
Når du besøger vores website, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af websitet, f.eks. hvilken type browser du bruger, de søgeord du bruger på websitet, din IP-adresse, herunder din netværksplacering og oplysninger om din computer. Formålet med dette er at optimere brugeroplevelsen og websitets funktion og udføre målrettet markedsføring herunder retargeting via Facebook og Google. Denne databehandling er nødvendig, så vi kan forbedre websitet og vise dig relevant indhold. Retsgrundlaget for behandlingen er EU’s generelle databeskyttelsesforordning, artikel 6, stk. 1f.
HVIS DU ANSØGER OM ET JOB HOS OS, BEHANDLES FØLGENDE PERSONOPLYSNINGER:
Hos CMP Direct ApS indsamles data til behandling/vurdering i rekrutteringsprocesser for, at validere hvorvidt den enkelte ansøgers kvalifikationer og erfaringer opfylder de ønsker vi skulle efterspørge hos den ideelle kandidat.
Hvilke typer oplysninger behandler vi:
Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, postnr., by, e-mail, ansøgning og CV.
Derudover har ansøger mulighed for, at informere om fødselsdato, tlf. nr., mobilnr., andre relevante dokumenter samt diverse oplysninger i CV og ansøgning. Derudover kan ansøger vælge at uploade et billede. Vi kan senere efterspørge personlighedstest, referencerapport og forevisning af straffeattest.

Særlige kategorier/følsomme oplysninger:
Det forekommer at CMP Direct ApS kan modtage oplysninger om helbredsoplysninger og CPR-nr på personer, der ansøger om job hos CMP Direct ApS.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger Databeskyttelsesforordningens artikel 6, atk. 1, litra a og f samt artikel 9, stk. 2, litra a og e.

Opbevaring af personoplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger i 6 måneder eller så længde retsligt og sagligt formål haves. Disse opbevares i vores HR-afdeling (databehandler) og deles ikke yderligere. Data slettes automatisk efter 6 måneder. Formålet med at gemme ansøgninger er at kunne besætte en fremtidig stilling. CMP Direct ApS kan gemme oplysninger om ansøgere, så længe det har et sagligt formål. Et sagligt formål kan fx være at sikre sig dokumentation, hvis en ansøger protesterer imod et afslag. • Personoplysninger videregives ikke.
HVIS DU SOM ERHVERVSKUNDE HANDLER HOS OS (UDENOM WEBSHOP), BEHANDLES FØLGENDE PERSONOPLYSNINGER:
Formål: Håndtering af erhvervskundeoplysninger i forbindelse med indgåelse og gennemførelse af indgåede aftaler og efterfølgende fakturering og eventuel rykkerprocedure, samt levering.
Når du bliver kunde hos os, eller hvis du ændrer dit engagement hos os, beder vi dig om nogle oplysninger. Vi har brug for at vide: CVR-nr., navn, adresse, postnr, by, land, telefonnummer, firmanavn, mail til bogholderi, faktura og ordrebekræftelse, momsnr., valuta, betalingsbetingelse, hjemmeside, branche, kategori af købte varer/ydelser, fakturerede beløb, rabatordninger, rykkerbreve, rykkergebyrer og morarenter, inkassobehandling af tilgodehavende.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger Databeskyttelsesforordningens artikel 6, atk. 1, litra a, b, c og f.

Opbevaring af personoplysninger
Personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler, herunder i henhold til bogføringsloven, blive opbevaret hos CMP Direct ApS i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, oplysningerne vedrører. Personoplysningerne slettes, når personoplysningerne ikke længere er relevante, og CMP Direct ApS forpligtelse til at opbevare personoplysningerne er ophørt
DINE RETTIGHEDER
Du har efter databeskyttelsesreglerne en række rettigheder i forhold til vores behandling af personoplysninger om dig.
Ret til at se oplysninger (indsigt): Du kan bede om at få indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig efter reglerne om indsigtsret
Ret til berigtigelse: Du har ret til at få berigtiget urigtige oplysninger om dig selv
Ret til sletning: I særlige tilfælde kan du have ret til at få slettet oplysninger om dig, før vores generelle slettefrister indtræffer
Ret til begrænsning af behandling: Du kan i visse tilfælde have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
Ret til indsigelse: Du kan i visse tilfælde have ret til at gøre indsigelse mod vores eller databehandleres behandling af dine personoplysninger
Ret til at trække samtykke tilbage: Hvis du har givet samtykke til behandling af en eller flere personoplysninger om dig, kan du på ethvert tidspunkt trække dit samtykke tilbage efter de persondataretlige regler. Medmindre virksomheden har et andet lovligt behandlingsgrundlag, kan vi ikke længere behandle de pågældende oplysninger
Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring
Ret til at klage til Datatilsynet: Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, hvis du mener, at behandlingen ikke sker efter gældende regler. Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk
COOKIEPOLITIK FOR WWW.CMPDIRECT.DK
Scroll to Top