REACH


REACH

REACH er en forordning for Den Europæiske Union, som blev vedtaget for at forbedre beskyttelsen af menneskers sundhed og miljøet mod de risici, der kan opstå som følge af kemikalier og samtidig øge konkurrenceevnen i EUs kemiske industri.

I princippet gælder REACH for alle kemiske stoffer. Det er ikke kun dem, der anvendes i industrielle processer, men også i vores dag-til-dag liv, for eksempel i rengøringsmidler, maling samt i artikler, såsom tøj, møbler og elektriske apparater. Derfor har reguleringen  en indvirkning på de fleste virksomheder i hele EU.REACH placerer bevisbyrden på virksomhederne. For at overholde den regel, skal virksomhederne identificere og styre de risici, der er forbundet med de stoffer, som de fremstiller til EU markedet. De skal vise ECHA hvordan stoffet sikkert kan anvendes og de skal kommunikere risikostyringsforanstaltninger til brugerne.Vi har brug for REACH på det fulde produkt samt emballage.


 

Vi viser omsorg for vores næste gerneration.