Optimal kartonmål

Jo flere sider af kartonerne der har disse mål, jo bedre. De steder, hvor de ovennævnte mål ikke er mulige eller optimale, kan der frit defineres.

20 cm, 40 cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm eller 120 cm.

Ved nye artikler bør det så vidt muligt tages i betragtning at optimale dimensioner på kartonner er, hvis et eller flere sider har følgende dimensioner:

Som et eksempel:

En karton der måler 20 x 45 x 53 cm er god, en karton der måler 20 x 40 x 53 cm er bedre.

OBS!

Det skal imidlertid undgås, at alle sider har samme længde, højde og bredde - som fører til ustabilitet ved stabling!

Som et eksempel: 20x20x20 cm.
 
Det skal selvfølgelig stadig sikres, at der ingen luft er i kartonerne, bare for at nå den rette kartonmål. Kasserne skal altid være fyldt optimalt. Derudover skal det naturligvis fortsat sikres, at dimensionerne af kasserne ikke forringer containerens udnyttelse. Containeren skal naturligvis fortsat være optimalt udnyttet.

For gentagne ordrer skal der anvendes samme karton størrelse som ved de tidligere leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem leverandøren og CMP.