Leverandør retningslinje

Opdaterede Leverandør retningslinjer kan altid findes på leverandør login på CMP hjemmeside www.cmpdirect.dk. Denne online version er den juridisk bindende. Password til leverandør login er påkrævet, og skal håndteres med forsigtighed. Kun betroede medarbejdere må bruge denne adgangskode.
Leverandør retningslinjer vil løbende blive opdateret. Det er leverandørens ansvar at holde sig løbende opdateret med den nyeste version af leverandørens retningslinje.
Leverandør retningslinjer gælder for alle leverancer til CMP eller direkte til CMP's kunder. Leverandør retningslinje er en del af aftalen mellem leverandører og CMP. Den resterende del af aftalen består af:
  • Leverandørkontrakt
  • Købsordren
  • Produkt oplysningsskemaet
  • Betingelser for levering og betaling
Hvis krav og instruktioner i disse dokumenter ikke nøjagtigt overholdes, forbeholder CMP sig ret til at annullere ordren eller til at betragte købet som værende et nyt tilbud. Alle omkostninger der opstår som følge af manglende overholdelse af Leverandørens Guideline dækkes af leverandøren. Juridiske tvister skal afgøres i henhold til samarbejdsaftalens § 20. Leverandøren er ansvarlig for eventuelle omkostninger, der skyldes manglende overholdelse af disse retningslinjer.
Hvis du har spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte CMP.
Vi forventer, at vores leverandører gør en indsats - og sammen med CMP - sikrer, at disse leverandør retningslinje vil være en kaskade af handlinger og ikke kun ord.

Velkommen til CMP
lad os gøre en forandring – og gøre det nemt