Fremgangsmåde for kvalitetskontrol i Kina

1. Vareprøver

 1. Indhent information (vægt, antal kolli, cmb)

 2. Tag billeder og beskriv/vis alle detaljer af prøven(erne). Billederne skal sendes til CMP’s indkøbsafdelingen i Danmark.

 3. Funktionalitet

  1. Stabilitet

  2. Funktion

 4. Kvalitet af fabrikation

  1. Overflade

  2. Polering

  3. Montering

  4. Farveprøve

 5. Monteringsvejledning – ved nye produkter, design tegninger eller beskrivelser fra indkøbskontoret – skal stemme overens med produktet og de tekniske tegninger

 6. Tekniske tegninger til kvalitetskontrol – tegningerne skal være til stede ved første prototype godkendelse af CMP

 7. Pakning – ifølge CMP’s pakkeinstruktioner

 8. Mærkning – ifølge CMP´s instruktioner

 9. Følg CMP’s leveringsbetingelser

2. Nye produkter – Første gangs produktion – 0 series (Vareprøver er godkendt)

 1. Antal kvalitetskontroller og hvornår de skal udføres i løbet af processen.

 2. Funktionalitet

  1. Stabilitet

  2. Funktion

 3. Kvaliteten af fabrikationen

  1. Overflade

  2. Polering

  3. Montering

  4. Farveprøve

 4. Monteringsvejledning – skal være i overensstemmelse med produktet og de tekniske tegninger

 5. Pakning: kontrol af vægt, antal af kolli, cmb og en samlet vurdering af om pakningen er i overensstemmelse med CMP’s pakkeinstruktioner

 6. Mærkning – herunder artikelnummer ifølge købsordren og pakkeinstruktionen

 7. Følg leveringsbetingelserne

 8. Reservedele

  1. 2 % reservedele forlanges altid sammen med den første forsendelse. De 2 % er afgivet fra CMP som en reservedelsordre. Tjek at de 2 % til rådighed.

  2. Pakning: reservedelene skal pakkes i en kasse med reservedelsnummeret på via et mærkat i.h.t. aftale.

3. Ny leverandør til eksisterende produkter

 1. Som punkt 2

 2. Reklamationsstatistik. Gives fra forhenværende leverandør til at informere den nye leverandør om risici.

 3. Sammenligning (1:1) ifølge tekniske tegninger eller vareprøve

4. Igangværende produkter – “A” leverandør og “B” leverandør og FOB produkter

 1. Antal af kvalitetskontroller og hvornår de skal udføres i processen.

 2. Funktionalitet

  1. Stabilitet

  2. Funktion

 3. Kvaliteten af fabrikationen

  1. Overflade

  2. Polering

  3. Montering

  4. Farveprøve

 4. Monteringsvejledning – skal stemme overens med produktet og de tekniske tegninger

 5. Pakning ifølge CMP’s pakkeinstruktioner

 6. Mærkning - herunder artikelnummer ifølge købsordren, “Made in China mærkater og pakkeinstruktion

 7. Følg leveringsbetingelserne

 8. Reservedele

  1. Tjek om de følger CMP’s reservedelsordre

  2. Pakning: reservedelene skal pakkes i en kasse med reservedelsnummeret på via et mærkat i.h.t. aftale.

 9. Reklamationsstatistik: Ved høj reklamationsstatistik, skal kontrollen udføres ekstra omhyggeligt, undersøges og løses sammen med leverandøren.

Vigtigt:

Hvis der er nogen tvivl om kvaliteten, pakningen, reservedele eller andet, skal CMP kontaktes. Hvis kvaliteten giver anledning til spørgsmål, skal billeder sendes til CMP og en opringning foretages for at få løst de spørgsmål, der måtte være, før forsendelsen frigives til afskibning.
Det er bedre at forsinke forsendelsen, end at afskibe dårlige varer!!