Container kapacitet ved første leverance

Dybest set, skal containeren udnyttes fuldt ud for alle leverancer.
I enkelte tilfælde kan det i første leverance af nye produkter på trods af omhyggelig undersøgelse af container udnyttelse gennem beregningsprogrammer såsom ’LOAD’ ske, at container ikke fyldes 100%.
Hvis dette er tilfældet, kan der gøres en undtagelse, så der ikke vil blive opkrævet bod eller lignende.
For at anmode om en undtagelse skal dette ske direkte til CMP efter at containeren er lastet.
Følgende data skal altid sendes i en mail til CMP Direct ApS (kristian@cmpdirect.dk) altid angives:

  • Varenummer (8 cifre)

  • Mål på kasse (L / B / H)

  • Container nummer

  • ETD uge / ETA uger

  • Foto af containeren (efter læsning)

  • Oprindelig container mængde (mængde, der var aftalt der kunne læsses)   

  • Ny container mængde (hvor meget der kan læsses i fremtiden)

Per produkt, kan der kun gøres undtagelse for en enkelt container - alle efterfølgende leverancer (også i samme uge) er 100% udnyttelse påkrævet.