Container kapacitet beregning via software

Vi bruger blandt andet, software programmet ”LOAD” til beregning af optimale container mængder, og programmet kan købes for under 100 USD på følgende link:
Vi og vore kunder tjekker løbende, at containerne, som leveres, udnyttes fuldt ud.


http://www.daubnet.com/en/products >>

Vi anbefaler, at I downloader og anvender dette eller lignende software, så I altid sikre en optimal udnyttelse af containerne.